Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E), nowy fundusz inwestycyjny o wartości 100 mln euro został ustanowiony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Breakthrough Energy Ventures podczas czwartego spotkania ministrów ds. innowacji w Vancouver w Kanadzie.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską, Fundusz przyczyni się do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw europejskich i wprowadzenia na rynek nowych, czystych technologii energetycznych.

Finansowanie BEV-E obejmie wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 50 mln euro, gwarantowany przez InnovFin, instrument finansowy finansowany w ramach unijnego programu badań i innowacji, oraz wkład w wysokości 50 mln euro z Breakthrough Energy Ventures, funduszu kierowanego przez inwestorów.

Więcej