Kodeks urbanistyczno-budowlany – nowy tekst projektu

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Kodeks urbanistyczno-budowlany (nowy tekst)

Więcej