Komisja Europejska opublikowała raport Two years after Paris – Progress towards meeting the EU’s climate commitments, z którego wynika, że w Unii Europejskiej udało sie zredukować emisję CO2 w latach 1990-2016 już o 23 proc., a w tym czasie gospodarka UE urosła o 53 proc. Tylko w 2016 r. emisje w Unii Europejskiej spadły o 0,7 proc., podczas gdy unijne PKB wzrosło o 1,9 proc.