Komisja Europejska opublikowała komunikat w ramach działań zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrze powodowanych przez duże obiekty spalania (moc większa lub równa 50 MW). Oprócz zaostrzenia wymogów dotyczących emisji, komunikat BAT LCP (Best Available Techniques for large combustion plants) zmieniają także obowiązki z zakresu monitoringu zanieczyszczeń prowadzonych w dużych obiektach spalania.

Obiekty, których dotyczą powyższe regulacje mają cztery lata na dostosowanie instalacji do nowych wymogów, termin upływa w połowie 2021 roku. Możliwe są odstępstwa, jednak właściwe organy rozpatrujące wnioski będą musiały brać pod uwagę standardy jakości środowiska, w tym jakość powietrza.

Komunikat Komisji Europejskiej

Analiza ClientEarth