O pozwolenie na stawianie elektrowni w polskiej strefie Morza Bałtyckiego starają się nowi inwestorzy. Dotychczas siedem projektów zostało uwzględnionych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne – dwa mają umowy przyłączeniowe, pięć dostało na początku tego roku warunki techniczne przyłączenia (WTP). PGE, Polenergia, PKN Orlen, Baltic Trade and Invest mają pozwolenia lokalizacyjne.

Do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wpłynęły 24 wnioski o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych (tzw. PSZW).

Energetyczny potencjał Morza Bałtyckiego może jednak nie do końca zostać wykorzystany. Projekty Polenergii, PGE i PKN Orlen nie przeszły jeszcze etapu badania dna morskiego pod kątem posadowienia fundamentów farm.

Ministerstwo zainicjowało postępowania w sprawie 14 wniosków o wydanie PSZW, ale ich nie zakończyło. Postępowania te nie zakończyły się z uwagi na trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Pozwala na to art. 23 ust. 8 ustawy o obszarach morskich.

Do ministerstwa wpłynęło ponadto 10 wniosków w odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Gdy inwestor stara się o PSZW w wybranym obszarze morza ministerstwo w BIP ogłasza możliwość składania kolejnych wniosków dla tego terytorium. Te dodatkowe 10 wniosków podlega teraz rozpatrzeniu.

Podnoszona jest kwestia prawomocnych PSZW z wcześniejszych wniosków, które nie zawsze są dynamicznie i efektywnie rozwijane, ale ich potencjalne moce uwzględniono w projektowanej Polityce Energetycznej Polski. Z 13 wydanych pozwoleń w 2012 roku 9 opłacono. Te, które nie zostały opłacone, straciły ważność albo podlegają rozpatrzeniu.

Więcej