Urząd Regulacji Energetyki opublikował dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2018 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia oraz mocy zainstalowanej poszczególnych rodzajów instalacji OZE.

Jak wynika z opublikowanych danych, do końca czerwca 2018 r. przybyło 46 MW mocy zainstalowanej.

Więcej