Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania wodoru i gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jej zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T.

Plan wraz z informacją o konsultacjach dostępny jest tutaj