Jak informuje portal gramwzielone.pl, operatorzy systemów dystrybucyjnych wkrótce zakończą prace nad zmianami do Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD) dotyczących zasad przyłączania i współpracy z siecią mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z informacji pozyskanych z PTPiREE, do końca października 2018 r. poszczególni OSD mają przekazać wnioski do zatwierdzenia Urzędowi Regulacji Energetyki. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że zmiany mają objąć tylko nowe mikroinstalacje, realizowane po zatwierdzeniu zmian w IRiESD. W zakresie regulacji dotyczących minimalnego progu mocy mikroinstalacji, które wprowadzą obowiązek montażu falownika trójfazowego, obowiązywać ma odpowiednie vacatio legis.

Więcej