Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził plany wsparcia finansowego dla inwestycji na poziomie ponad 7,8 mld euro. Wsparciem objęte zostaną m.in. inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

Więcej

Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę potencjalnych projektów rządowych, którę uzyskają wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – stan na dzień 10.01.2017

Wśród zmian znalazła się zmiana statusu projektu energetyki wiatrowej offshore realizowanego przez PGE Energia Odnawialna i zakładającego budowę morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, o mocy max. 1050 MW, zgodnie z pozwoleniem wydanym w 2012 r. Projekt pierwotnie miał zostać poddany ocenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w IV kwartale 2017 r., jednak nastąpiło to szybciej. Całkowite szacunkowe koszty inwestycji to zgodnie z listą 13 mld zł.

.