Energa S.A. opublikowała komunikat, w którym informuje o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Energa chce zaprzestać realizacji umów sprzedaży praw majątkowych i szacuje pozytywny wpływ na ok. 110 mln zł w 2018 roku, a w pozostałym okresie na ok. 2,1 mld zł

Więcej