W odpowiedzi na pytanie, czy pojawiają się ograniczenia w przyjmowaniu energii elektrycznej przez sieć dystrybucyjną, Enea Operator informuje, że na obecnym etapie zagęszczenia mikroinstalacji nie dokonuje ograniczeń w produkcji energii elektrycznej.

Samoczynne wyłączenia instalacji mogą się pojawić w wyniku działania zabezpieczeń dla poszczególnych źródeł. Wyłączenie instalacji następuje jedynie w przypadku wzrostu dopuszczalnego napięcia. Taka sytuacja może nastąpić gdy moc generowana przekracza zapotrzebowanie na moc odbiorców końcowych. Wówczas aktywują się zabezpieczenia zainstalowane przez producentów.

Mikroinstalacje przyłączane do sieci dystrybucyjnej muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dokumencie pn. „Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego” oraz w normie PN-EN 50438 „Wymagania dotyczące równoległego przyłączenia mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia”.

W przypadku takich sytuacji, zgodnie z normą PN-EN 50438, po 20 sekundach nastąpi automatyczne przyłączenie mikroinstalacji, jeśli są spełnione wszystkie wymagania napięcia i częstotliwości.

W czwartym kwartale 2018 roku Enea Operator przyłączyła do sieci 858 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 6,867 MW.

Całkowita moc mikroinstalacji przyłączonych do sieci Enei Operator wzrosła na koniec 2018 r. do około 48 MW, na co złożyło się 6,83 tys. mikroinstalacji.

Więcej