Enea opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2016 r., informując  o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w obszarze energetyki wiatrowej.

W poprzednim raporcie finansowym (I poł. 2016 r.) Enea wykazała odpis aktualizujący o wartości 42 mln zł.

Odpis aktualizacyjny aktywów z obszaru zajmującego się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (Segment Wytwarzania, Odnawialne Źródła Energii, Obszar Wiatr) tym razem wyniósł 49 mln zł.

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 rok