Towarowa Giełda Energii odnotowała rekordowe obroty za 2018 rok na rynku gwarancji pochodzenia, gdzie dominującym towarem są gwarancje pochodzenia energii odnawialnej.

W całym ubiegłym roku w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 16 848 979 MWh, co stanowi najlepszy rezultat w historii Rejestru i ponad 6-krotny wzrost r/r.

W grudniu 2018 r. wolumen transakcji wyniósł 4 188 501 MWh, a cena średnioważona 0,51 zł/MWh.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh, a więc o 4 024 MWh (0,01 proc.) niższym niż w roku 2017.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. W grudniu cena spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 grudnia 2018 r. członkami rejestru było 3 705 podmiotów, z czego w grudniu przybyło ich 10. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 438 podmiotów.

Więcej na gramwzielone.pl