W związku z wejściem 17 maja 2016 roku w życie zapisów kodeksu sieci „Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci”, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Operator Systemu Przesyłowego są w trakcie przygotowywania się do stosowania jego zapisów, które ma nastąpić z dniem 27 kwietnia 2019 r.

W ramach dotychczasowych działań zrealizowano dwa fundamentalne zadania. Opracowano i przedłożono do akceptacji URE:

  1. Propozycje wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.
  2. Propozycje progów mocowych na potrzeby kwalifikacji źródeł wytwórczych do poszczególnych typów (A, B,C,D)

Więcej