Grupa Lotos, Poczta Polska, TVP, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności podpisały 20 kwietnia porozumienie dot. wspólnych działań na rzecz rozwoju elektromoblilności.

Więcej na wnp.pl