Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa na posiedzeniu, które odbyło się 24 października 2018 r. przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji Prawa energetycznego, przewidujący m.in. wprowadzenie 100-proc. obligo giełdowego na energię elektryczną i zawierający nowe rozwiązania sprzedaży awaryjnej prądu i gazu.
Przyjęto także liczne poprawki zgłoszone przez wiceprzewodniczącego Wojciecha Zubowskiego z PiS. Nie zmieniają one zasadniczo kształtu projektowanej regulacji, dotyczą szczegółów proponowanych rozwiązań oraz – jak tłumaczył sam Zubowski – wzmacniają poziom ochrony odbiorców przed wstrzymaniem dostaw prądu czy gazu.