Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przedłożony przez Ministra Energii.

Jak wynika z komunikatu Rady Ministrów, do obowiązujących regulacji wprowadzono przepisy umożliwiające monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji powstałych w trakcie ich spalania. Minister energii w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych określi szczegółowe wymagania dla tych paliw (chodzi m.in. o różne rodzaje węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań.

Więcej na wysokienapiecie.pl