Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały:

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2019 r. 

oraz

projekt Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

Konsultacje i uzgodnienia obydwu projektów trwają do 31 grudnia 2018 r.