Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw trafił do druku (Druk sejmowy nr 2412). Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, termin posiedzenia jeszcze nie został oficjalnie potwierdzony.

Projekt ustawy w Sejmie

Projekt ustawy na RCL