Odwołano posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, którego termin wyznaczono na godzinę 12.00 dnia 10 maja 2018 roku.

Na posiedzeniu miało zostać złożone sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Na posiedzeniu podkomisji, które odbyło się 8 maja 2018 r. wnioskodawca przychylił się do zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne licznych poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Zaakceptowane zostały również poprawki zgłaszane w imieniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez poseł Ewę Kozanecką dotyczące m.in. usprawnienia procesu przeprowadzenia aukcji w 2018 roku czy wątpliwości interpretacyjnych związanych z rozstrzyganiem, które oferty wygrały aukcje. Nie została przyjęta poprawka zakładająca zwiększenie budżetu przewidzianego na wykonanie zadań Urzędu Regulacji Energetyki, co wywołało krytykę Prezesa URE.

Pod wątpliwość m.in. przez przedstawicieli Biura Legislacyjnego i Związku Gmin Wiejskich została poddana zasadność wprowadzanych zmian w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości z mocą od 1 stycznia 2018 r. Wskazywano odpowiednio na skutki prawne przepisów działających wstecz oraz na potencjalne konsekwencje dla budżetów gmin.