W porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się 6 marca 2018 r. o godz. 10.00 znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC27).

Porządek obrad RM