Urząd Morski w Gdyni poinformował o zakończeniu kolejnego etapu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

Zmodyfikowany projekt planu (v2) wraz ze zaktualizowaną prognozą ooś, zostały przesłane do właściwych organów w celu ponowienia uzgodnień i dostępne są na stronach Urzędu Morskiego.

Więcej