Sprawa, w której trzyosobowy skład orzekający postanowił 29 maja 2018 roku przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości (sygn. II FSK 2983/17), została przejęta do rozpoznania przez ten sam siedmioosobowy skład.

Oznacza to, że zamiast uchwały rozstrzygającej wątpliwości w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2017 roku wydany zostanie wyrok siedmiu sędziów. Wyrok ten nie będzie jednak wiążący dla innych składów sędziowskich.

Więcej na gramwzielone.pl

Komunikat NSA