Jak informuje Ministerstwo Energii, trwające ponad dwa lata negocjacje tzw. pakietu zimowego zakończyły się. W nocy z 18 na 19 grudnia 2018 r. Rada UE, Komisja Europejska i Parlament Europejski osiągnęły kompromis w zakresie dwóch ostatnich dokumentów określających nowy kształt rynku energii elektrycznej.

Wstępne porozumienie co do treści dotyczy Rozporządzenia w sprawie wspólnego rynku energii elektrycznej i Dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku energii elektrycznej.

Komunikat Ministerstwa Energii