Firma McKinsey & Company opublikowała raport “Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę” który przedstawia możliwości rozwoju tej technologii w Polsce oraz ocenia, jaki wpływ może mieć ona na gospodarkę.

Jak wynika z raportu, realna perspektywa to 6 GW mocy do 2030 roku. Łączne nakłady konieczne do zainstalowania takiej mocy szacowane są na 70 mld zł. Z analiz ekspertów McKinsey wynika ponadto, że morska energetyka wiatrowa może do roku 2030 dodać nawet 60 mld zł do PKB Polski oraz przyczynić się do powstania 77 tys. nowych miejsc pracy, w szczególności w regionach nadmorskich oraz zasilić budżet państwa i samorządów kwotą 15 mld zł.

Raport dostępny jest tutaj