Raport zostanie zaprezentowany podczas pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ, który odbędzie się w lipcu 2018 r.

W projekcie dokumentu w sposób syntetyczny przedstawiono krajowe priorytety realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, wskazując na najważniejsze działania i projekty strategiczne, jak również prezentując przykłady dobrych praktyk na rzecz realizacji SDGs. W raporcie zawarto również opis mechanizmu instytucjonalnego na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków koordynacji i wdrażania celów na szczeblu krajowym, jak również opis pozycji wyjściowej Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje trwają do 27 kwietnia br.

Więcej