Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze rozpoczął konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin. To realizacja zapowiedzi złożonej 22 lutego 2018r. podczas konferencji prasowej Premiera Mateusza Morawieckiego poświęconej prezentacji założeń programu STOP SMOG.

Więcej na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Projekt ustawy