W ubiegłym tygodniu na Malcie odbyła się konferencja Offshore Energy & Storage Symposium. Obecny na niej Karmenu Vella, komisarz unijny ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołóstwa zapewnił, że Komisja Europejska zamierza aktywnie wspierać technologie pozwalające na produkcję energii z fal i pływów morskich.

Komisarz UE stwierdził, że rozwój OZE, w tym energii z fal i pływów wpisuje się w politykę Komisji Europejskiej, skupiającej się przede wszystkim na tworzeniu miejsc pracy i wzroście ekonomicznym. Istotny ma być także kontekst polityczny, zgodnie z porozumieniem paryskim Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia udziału OZE w swoim miksie energetycznym do 20% w 2020 roku i 27% w 2030 roku.

Karmenu Vella wspomniał o barierach stojących na drodze do rozwoju potrzebnych technologii, wymieniając m.in. trudności z pozyskiwaniem kapitału czy komercjalizacją nowych technologii. Jak mówił unijny komisarz, aby pokonać te bariery Bruksela utworzyła w 2014 r. Ocean Energy Forum – platformę mającą służyć współpracy firm i decydentów, w ramach której opracowana będzie unijna strategia dla sektora energetyki morskiej. Plan jej rozwoju ma zostać przedstawiony do końca tego roku.

Komisja Europejska zapowiada ponadto stworzenie mechanizmów finansowania rozwoju technologii produkcji energii z wykorzystaniem fal czy prądów morskich, w tym w ramach tzw. planu Junckera i we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Pilotażowe projekty w tym zakresie są także finansowane m.in. z unijnego programu Horyzont 2020.

WIĘCEJ