Na 63. plenarnym posiedzeniu Sejmu RP, 7 czerwca około godziny 19:00 odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie większością głosów (430:2:1) przyjęli projekt ustawy w całości wraz z poprawkami rekomendowanymi na posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, które odbyło się 5 czerwca 2018 r.

Pozostałe poprawki i wnioski mniejszości zostały odrzucone.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji z przyjętymi poprawkami dostępne jest tutaj.