5 czerwca 2018 r. podczas 63. posiedzenia plenarnego Sejmu RP około godziny 12:00 odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Posłem sprawozdawcą był Dariusz Kubiak. Przewodniczący podkomisji rozpatrującej szczegółowe poprawki do projektu zreferował jego główne założenia.

Stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła posłanka Ewa Kozanecka składając cztery poprawki oraz wyrażając w imieniu klubu poparcie dla projektu ustawy. Andrzej Czerwiński złożył poprawki w imieniu Platformy Obywatelskiej i również zadeklarował poparcie. W imieniu klubu Nowoczesna poprawki złożyła posłanka Monika Rosa, także deklarując gotowość klubu do głosowania za projektem ustawy.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski podsumował wystąpienia posłów odnosząc się do części podnoszonych przez nich kwestii. Zadeklarował, że Ministerstwo Energii planuje poprzeć wniosek o zwiększenie środków na realizację zadań Urzędu Regulacji Energetyki w przyszłym roku. Zapewnił również, że obecnie resort nie planuje modyfikacji przewidzianego w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych kryterium odległościowego. Odnośnie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości stwierdził, że retroaktywność przedmiotowej zmiany nie stanowi konstytucyjnej przeszkody ze względu na pozytywne oddziaływanie nowych przepisów. Ponadto, zmiany te były sygnalizowane organizacjom zrzeszającym samorządy w toku konsultacji społecznych prowadzonych w połowie ubiegłego roku.

Wiceminister Tobiszowski zadeklarował, że Ministerstwo Energii liczy na wejście w życie przedmiotowego projektu ustawy z dniem 1 lipca 2018 r.

W związku ze złożonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami, projekt został ponownie skierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, której posiedzenie wyznaczono na 5 czerwca o godz. 20:30.