Nawet 200 farm fotowoltaicznych w parafiach we wschodniej Polsce

Jak podaje portal nowiny24, firma Sieć Parków Energii Słonecznej z Błażowej (pow. rzeszowski), planuje w 2017 roku zbudować i uruchomić ...

TGE: nowy instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego

W związku z nowelizacją Ustawy o odnawialnych źródłach energii, 6 września br. TGE wprowadzi do obrotu na Rynku Praw Majątkowych ...

Warszawa: dotacje na domowe instalacje PV

Jak informuje portal gramwzielone.pl, od 1 września 2016 r. władze Warszawy rozpoczną kampanię współfinansowania zakupu i montażu domowych instalacji OZE ...

ME: kolejna nowelizacja ustawy o OZE prawdopodobnie już we wrześniu

Jak informuje portal gramwzielone.pl, Ministerstwo Energii zapowiedziało, że proces kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii rozpocznie się we wrześniu ...

Wiatr zaspokoił 100 proc. zapotrzebowania na energię Szkocji

WWF Scotland ogłosił, że w niedzielę 7 sierpnia turbiny wiatrowe wyprodukowały i wprowadziły do szkockiej sieci elektroenergetycznej 39,545 MWh, przy ...

TAURON: 500 mln zł. odpisu wartości farm wiatrowych

Grupa Tauron podała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Podobnie jak pozostałe koncerny energetyczne, Grupa dokonała odpisów aktualizacyjnych z ...

TGE: Ceny zielonych certyfikatów poniżej 50 zł/MWh

Z danych podanych przez Towarową Giełdę Energii wynika, że we wtorek 16 sierpnia świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł były ...

URE przypomina o obowiązku koncesji

Jak informuje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku związanym z uzyskaniem koncesji w przypadku inwestycji w instalacje bazujące ...

PKEE: rynek mocy jest niezbędny

10 sierpnia w Polskiej Agencji Prasowej odbył się panel dyskusyjny, na którym zaprezentowano raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej pt. “Rynek ...

Polenergia wstrzymuje część projektów farm wiatrowych

Polenergia opublikowała komunikat prasowy, w którym przedstawiła swoje wyniki finansowe za 1 półrocze 2016 roku. Z raportu wynika również, że ...

PGE zrealizuje tyko część projektów wiatrowych

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Polska Grupa Energetyczna analizuje, jak nowe regulacje w zakresie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i ...

URE: dane o produkcji energi z OZE potwierdzonej zielonymi certyfikatami

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE w I półroczu br., potwierdzonej świadectwami pochodzenia wydanymi ...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Główne założenia projektu: zmiana definicji pojęcia „elektrownia wiatrowa” zwartego w art. 2 pkt 1 Ustawy. Proponuje się, aby elektrownię wiatrową ...

PGE: 783 mln odpisu aktualizującego wartość aktywów OZE

Polska Grupa Energetyczna podała wyniki finansowe za I połowę 2016 r. Skonsolidowany zysk operacyjny PGE, powiększony o amortyzację (EBITDA), w ...

URE: moc zainstalowana OZE w Polsce przekroczyła 8 GW

Jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki danych, moc zainstalowana OZE wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosi ...

Śląsk: Kolejna spółdzielnia mieszkaniowa z instalacją PV

Instalacja fotowoltaiczna w Wałbrzychu ma 17 kW mocy zainstalowanej i składa się ze 102 cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych. Jest to kolejna ...