Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE.

Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji – zgodnie z art. 7 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Rejestr MIOZE