Jak informuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 31 sierpnia br. odbiorcy przemysłowi mają obowiązek złożenia informacji o:

  1. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku,
  2. spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE,
  3. wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE – w przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE;

Zobowiązanie dotyczy odbiorców przemysłowych (w rozumieniu art. 52 ust. 6 ww. ustawy), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE i zostali ujęci w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2019 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Więcej