Włodarze 23 polskich miast podpisali w środę 5 grudnia 2018 r. Deklarację Katowicką, potwierdzając chęć współpracy na rzecz czystości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach międzynarodowej platformy NAZCA. Sieć wspiera ośrodki miejskie w kreowaniu proekologicznych inicjatyw.

Od momentu podpisania Deklaracji Katowickiej w sieci NAZCA bedzie działać 100 polskich miast. Sieć jest otwarta, samorządy mogą składać deklarację także w przyszłości. NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Platforma stworzona w 2014 roku przez UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) to światowa baza danych na temat praktycznych działań proklimatycznych. Regiony, miasta i społeczności obywatelskie mogą w niej rejestrować swoje planowane i realizowane działania na rzecz klimatu.

Więcej