3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna się certyfikacja ogólna, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia.

Obowiązek udziału w tym procesie mają wszyscy właściciele istniejących jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

Nieprzystąpienie do certyfikacji ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez Prezesa URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej, w wysokości do 5 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.

Więcej na PSE.pl