Urząd Regulacji Energetyki opublikował Biuletyn nr 4/2017, w którym prezentuje podsumowanie 20 lat budowy i transformacji rynków energii elektrycznej, ciepła oraz paliw ciekłych i gazowych w Polsce.

Więcej

Bez kategorii