Najnowsze wydanie kwartalnika URE zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. będące całościowym podsumowaniem prac prowadzonych w URE w ubiegłym roku.

W Sprawozdaniu z działalności Prezesa URE znajdziemy przede wszystkim opis działań, jakie regulator prowadził w obszarze poszczególnych segmentów branży energetycznej – energii elektrycznej, paliw ciekłych, gazowych oraz ciepła. Uwarunkowania, jakie kształtują sytuację na tych rynkach także zostały szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu. Osobny rozdział poświęcony jest sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii, gdzie szczególnie wyraźnie widać jak ważnym czynnikiem, przyspieszającym lub spowalniającym rozwój branży, może być legislacja.

Więcej