Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafił wniosek o wykluczenie biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii.

W tym momencie biomasa pochodzenia leśnego to w UE największe odnawialne źródło odpowiadające za około 60% unijnego miksu zielonej energii.

Autorzy wniosku o usunięcie biomasy z grupy źródeł odnawialnych swoją postawę argumentują tym, że spalanie biomasy leśnej jest niezgodne art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym polityka środowiskowa UE powinna przyczyniać się do ochrony i poprawy jakości środowiska i walki ze zmianami klimatu.

Komisja Europejska szacuje, że wykorzystanie biomasy przez energetykę unijną wzrosło w latach 2005-2016 o prawie 70% i ma rosnąć nadal.

Więcej