Projekt ustawy dot. opodatkowania gruntów skierowany do komisji

Sejm skierował w czwartek projekt noweli ustawy o podatku rolnym do dalszych prac w komisji finansów. Projekt doprecyzowuje przepisy, określając, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sejm przyjął ustawę o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przygotowana w Ministerstwie Energii, została przyjęta przez Sejm 5 lipca 2018 r ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Konieczność aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji OZE lub deklaracji o przystąpieniu do aukcji

Wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych w 2018 r. według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii powinni ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Biuletyn URE 2/2018

Najnowsze wydanie kwartalnika URE zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. będące całościowym podsumowaniem prac prowadzonych ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rynek mocy w liczbach – certyfikacja ogólna 2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały materiał podsumowujący wyniki certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy. Więcej ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu zmian Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda

Zarządca Rozliczeń S.A. zgodnie z pkt 10.1 Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda i realizacją ustawy OZE po nowelizacji, proponuje zmiany do ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja ustawy o OZE opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Senat przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

29 czerwca 2018 r. na posiedzeniu plenarnym Senat przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Propozycje ME dotyczące podatków gruntowych

Rada Ministrów przyjęła 26 czerwca 2018 r. projekt ustawy określającej zasady opodatkowania gruntów (głównie leśnych), przez które przebiega infrastruktura liniowa ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Diagnoza europejskiego rynku energii elektrycznej z perspektywy polskiego operatora sieci przesyłowej

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i jego bilansowanie jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne, a europejscy operatorzy energii elektrycznej stają przed nowymi ...
CZYTAJ WIĘCEJ

PSE S.A. zakończyły certyfikację ogólną w ramach rynku mocy

W okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r., PSE S.A. przeprowadziły pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Senat przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Senat na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 11:30 przyjął Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ministerstwo Energii ogłasza II Konkurs dla klastrów energii

Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w II konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja uOZE w Senacie

28 czerwca 2018 r., podczas drugiego dnia plenarnego posiedzenia Senatu, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Andrzej Stanisławek przedstawił ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ponowne konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii

Komunikat PTPiREE: Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt planu zagospodarowania dla morskich elektrowni wiatrowych

Urząd Morski w Gdyni opublikował projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Loading...