Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 lipca br. pojawił się komunikat dotyczący opublikowania zaktualizowanego rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Rejestr zawiera stan na dzień 26 lipca 2019 roku.

Więcej